design_prik_net_Spark.png


KUNDE: KL og Forhandlingsselsabet: Identitetsdesign for KL og Forhandlingsfællesskabet (SPARK) som igangsætter et samarbejde for at styrke den fælles indsats for et godt arbejdsmiljø på kommunale arbejdspladser.


 

design_prik_net_farma.png

KUNDE: Farmakonomforeningen: Designkoncept og løbende design af fagbladet Farmakonomen.


 

design_prik_net_Boligkontoret.pdf-3.png

KUNDE: Boligkontoret Danmark: Designkoncept og løbende design af beboermagasin. Vi laver også illustrationer til magasinet som kontrast til fotos.design_prik_net_inv.png

KUNDE: Danske Regioner, Sundhedskartellet, KTO, Akademikerne og FOA: Vignet og invitation til konference om afbureaukratisering.


 

design_prik_net_GRmag.png

KUNDE: Grænseforeningen: Designkoncept og løbende design af Grænseforeningens medlemsblad.


 

design_prik_net_lonst.png

KUNDE: KTO, KL og Sundhedskartellet: Design af pjece, som fortæller om, hvordan den kommunale lønstatistik bruges.


 

design_prik_net_TR.png

KUNDE: Farmakonomforeningen: Design af logo, folder og plakat til Farmakonomforeningens TR-valg.


 

design_prik_net_Banestyr.png

KUNDE: Bane Danmark: Design af pjece udfra eksisternede designkoncept.


 

design_prik_net_Kattereg.png

KUNDE: Det danske katteregister: Design af logo og kampagne.


 

design_prik_net_KOST.png

KUNDE: Kost & Ernæringsforbundet: Design af fagbladet KOST ERNÆRING & SUNDHED udfra eksisternede designkoncept.


 

design_prik_net_Kunstbog.png

KUNDE: Ole Lindbo og Mette Rishøj: Konceptdesign og design af kunstbog skrevet af Ole Lindboe om Mette Rishøjs værker.


 

design_prik_net_MogV.png

KUNDE: Mad & Venner: Illustration til artikel bragt i magasinet Mad og Venner.


 

design_prik_net_Senior.png

KUNDE: KL og KTO: Konceptdesign og design af pjece om seniorpolitik.


 

design_prik_net_Elverdal.png

KUNDE: Elverdal: Konceptdesign og design af katalog om legepladsløsninger.